Wydrukuj tę stronę

Droga światła


Św. Jan Paweł II w liście apostolskim na temat świętowania niedzieli napisał: "Dzień ten stanowi samo centrum chrześcijańskiego życia... Ponowne odkrycie sensu tego 'dnia' jest łaską, o którą należy prosić” (nr 7). Niedziela kryje w sobie tajemnicę Trójjedynego Boga. Nikt z ludzi własnymi siłami nie jest w stanie poznać jej największych skarbów. Są one bowiem udziałem w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Łaskę zrozumienia i głębokiego przeżywania niedzieli można otrzymać tylko jako bezinteresowny dar, o który człowiek prosi i który gotów jest przyjąć. Dlatego Papież wzywa nas do modlitwy o "ponowne odkrycie sensu tego dnia". Wskazuje również na konieczność telogicznej refleksji nad tajemnicą niedzieli: "Konieczne jest ponowne odkrycie głębokich uzasadnień doktrynalnych, które stanowią podstawę przykazania kościelnego, aby wszyscy wierni uświadomili sobie wyraźnie, jak nieodzowną wartością jest niedziela w życiu chrześcijańskim" (nr 6).

Wielką pomocą w głębszym przeżywaniu niedzieli jako dnia zmartwychwstania Chrystusa, zesłania Ducha Świętego i wejścia do odpoczynku Ojca, a także jako dnia Kościoła, rodziny i wielkiego osobistego święta, jest Droga światła. Jest to stosunkowo nowa, rozwijająca się dopiero forma nabożeństwa. Można ją jednak już przeżywać, zarówno indywidulanie, jak też w gronie rodzinnym czy w większej wspólnocie w kościele. Zamieszczamy tu opis takiej drogi, a także teksty do jej przeżywania.

Co to jest Droga światła?

Wprowadzenie
Dzień spotkań Chrystusa z uczniami
Liczba "stacji" na Drodze światła
Cechy charakterystyczne Drogi światła
Osiem szczególnych spotkań
Znaki i śpiewy w przeżywaniu Drogi światła


Spotkania ze Zmartwychwstałym

Jezus zmartwychwstały jednoczy nas z sobą w zwycięstwie nad grzechem
Zdumienie uczniów Chrystusa
Po spowiedzi
Przed Mszą Świętą
Przymnóż mi wiary
Dar zrozumienia Pisma
Zaproszenie na ucztę
Oto Baranek Boży
Zjednoczenie z Chrystusem
Trwa we Mnie, a Ja w nim

Jezus zmartwychwstały daje nam Ducha Świętego
Prośba o dar mądrości
Prośba o dar rozumu
Prośba o dar rady
Prośba o dar męstwa

Jezus zmartwychwstały wprowadza nas do odpoczynku Ojca
Bóg odpoczął po całym trudzie, jaki wykonał
Nie wejdą do Mego odpoczynku
I został wysłuchany
Cieszę się, że jestem dzieckiem takiego Ojca