Wydrukuj tę stronę

Medytacje czwartkowe

 

Medytacje czwartkowe

 

W przeżywaniu czwartkowej adoracji mogą pomóc również refleksje nad Ewangelią, którą Kościół odczytuje w tym dniu w liturgii Eucharystii. Autorką poniższych medytacji jest Antonina, dziewica konsekrowana, która od wielu lat słucha Słowa Bożego i nim się dzieli we wpólnocie neokatechumenalnej, a także uczestniczy w rekolekcjach lectio divina u Salwatorianów w Krakowie.

Rok C:

34 tydz. okresu zwykłego: Łk 21,20-28 - Dobra nowina dla każdego
33 tydz. okresu zwykłego: Łk 19,41-44 - Co służy pokojowi?
32 tydz. okresu zwykłego: Łk 17,20-25 - Droga do Królestwa
31 tydz. okresu zwykłego: Łk 15,1-10 - Miłośnik życia
30 tydz. okresu zwykłego: Łk 13,31-35 - W drodze do Jerozolimy
29 tydz. okresu zwykłego: Łk 12,49-53 - Dotyk Ognia
28 tydz. okresu zwykłego: Łk 11,47-54 - Potrzeba dialogu
27 tydz. okresu zwykłego: Łk 11,5-13 - Prośmy z Maryją
26 tydz. okresu zwykłego: Łk 10,1-12 - Proście Pana żniwa
25 tydz. okresu zwykłego: Łk 9,7-9 - Niepokój sumienia
24 tydz. okresu zwykłego: Łk 7, 36-50 - Kochająca grzesznica
23 tydz. okresu zwykłego: Łk 6,27-38 - Bądź jak Bóg
22 tydz. okresu zwykłego: Łk 5,1-11 - Poszli za Nim
21 tydz. okresu zwykłego: Mk 6,17-29 - Iść pod prąd
20 tydz. okresu zwykłego: Mt 22,1-14 - Przyjdź, uczta gotowa
19 tydz. okresu zwykłego: Łk 1,39-56 - Wniebowzięta
18 tydz. okresu zwykłego: Mt 16,13-23 - Ty jesteś Mesjasz
17 tydz. okresu zwykłego: Mt 13,47-53 - Wakacyjnie
16 tydz. okresu zwykłego: Mt 20,20-28 - Na wzór Jezusa
15 tydz. okresu zwykłego: Mt 11, 28-30 - Ja was pokrzepię
14 tydz. okresu zwykłego: Mt 19,27-29 - Bóg, hojny dawca
13 tydz. okresu zwykłego: Mt 9,1-8 - Przynieśli Mu paralityka
12 tydz. okresu zwykłego: Mt 7,21-29 - Czyń to, co mówi Pan
11 tydz. okresu zwykłego: Mt 6,7-15 - Modlitwa od Pana
10 tydz. okresu zwykłego: Mt 5,20-26 - Gniew - grzech główny
9 tydz. okresu zwykłego: Mk 12,28b-34 - Przykazanie pierwsze i najważniejsze
8 tydz. okresu zwykłego: Łk 9,11b-17 - Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa
7 tydz. okresu zwykłego: J 17,1-2.9.14-26 -  Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan

7 tydz. Wielkanocy: J 17,20-26 - Modlitwa arcykapłańska Jezusa
6 tydz. Wielkanocy: J 16,16-20 - Radość i smutek chwili
5 tydz. Wielkanocy: J 15,9-11 - Zjednoczeni z Chrystusem
4 tydz. Wielkanocy: Mk 16,15-20 - Głoś wszędzie i wszystkim
3 tydz. Wielkanocy: J 6,44-51 - Lekarstwo nieśmiertelności
2 tydz. Wielkanocy: J 3,31-36 - Głosić słowa Boże
oktawa Wielkanocy: Łk 24,35-48 - Spotkania ze Zmartwychwstałym

Wielki Czwartek: Łk 4, 16-21 - Namaścił mnie i posłał
5 tydz. Wielkiego Postu: J 8,51-59 - Kim Ty siebie czynisz?
4 tydz. Wielkiego Postu: J 5,31-47 - Obrona Jezusa
3 tydz. Wielkiego Postu: Łk 11,14-23 - Być z Jezusem
2 tydz. Wielkiego Postu: Łk 16,19-31 - Uczynki miłosierdzia
1 tydz. Wielkiego Postu: Mt 7,7-12 - Skuteczna modlitwa
czwartek po Popielcu: Łk 10,1-9 - Święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy

4 tydz. okresu zwykłego: Mk 6,7-13 - Jezus posyła
3 tydz. okresu zwykłego: Mk 4,21-25 - Jezus naucza
2 tydz. okresu zwykłego: Mk 3,7-12 - Syn Boży wyzwala
1 tydz. okresu zwykłego: Mk 1,40-45 - Jezus uzdrawia

2 tydz. okresu Narodzenia Pańskiego: Łk 4,14-22a - Jezus zbawia
1 tydz. okresu Narodzenia Pańskiego: J 1,29-34 - Jezus daje się poznać
oktawa Narodzenia Pańskiego: J 20,2-8 - Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

3 tydz. adwentu: Łk 1,26-38 - Błogosławiona, bo uwierzyła
2 tydz. adwentu: Mt 11,11-15 - Syn Zachariasza i Elżbiety
1 tydz. adwentu: Mt 7,21.24-27 - Modlitwa wiary

Rok B:

34 tydz. zwykły: Łk 21,20-28 - Przychodzenie Pana
33 tydz. zwykły: Łk 19,41-44 - Trudne Słowo
32 tydz. zwykły: Łk 17,20-25 - Królestwo Boga w moim sercu
31 tydz. zwykły: Łk 15,1-10 - Jesteś cenny dla Boga
30 tydz. zwykły: Mt 5,1-12a - Uroczystość Wszystkich Świętych
29 tydz. zwykły: Łk 12,49-53 - Wybór: Jezus czy stworzenie?
28 tydz. zwykły: Łk 10,1-9 - Święto św. Łukasza, ewangelisty
27 tydz. zwykły: Łk 11,5-13 - O modlitwie na progu Roku Wiary
26 tydz. zwykły: Łk 10,1-12 - Wysłał ich po dwóch
25 tydz. zwykły: Łk 9,7-9 - Niepokoje
24 tydz. zwykły: Łk 7,36-50 - Błogosławiona wina
23 tydz. zwykły: Łk 6,27-38 - Kochaj nieprzyjaciela
              22 tydz. zwykły (2012-09-06): Łk 5,1-11 - Moje świadectwo      
21 tydz. zwykły (2012-08-30): Mt 24,42-51 - Wierność powołaniu
20 tydz. zwykły (2012-08-23): Mt 22, 1-14 - Powołani czy wybrani?
19 tydz. zwykły (2012-08-16): Mt 18,21-19,1 - Dług darowany
18 tydz. zwykły (2012-08-09): Mt 25,1-13 - Święto św. Teresy od Krzyża
17 tydz. zwykły (2012-08-02): Mt 13,47-53 - Nauczał przez przypowieści
16 tydz. zwykły (2012-07-26): Mt 13,10-17 - Joachim i Anna
15 tydz. zwykły (2012-07-19): Mt 11,28-30 - Odpoczynek przy Bogu
14 tydz. zwykły (2012-07-12): Mt 10,7-15 - Idźcie i głoście
13 tydz. zwykły (2012-07-05): Mt 9,1-8 - Zdrowe ciało czy dusza?
12 tydz. zwykły (2012-06-28): Mt 7,21-29 - Słowa i czyny
11 tydz. zwykły (2012-06-21): Mt 6,7-15 - Nasz Ojciec
10 tydz. zwykły (2012-06-14): Mt 5,20-26 - Nie zabijaj
9 tydz. zwykły (2012-06-7): Mk 14,12-16.22-26 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
8 tydz. zwykły (2012-05-31): Łk 1,39-56 - Święto Nawiedzenia NMP

7 tydz. Wielkanocy (2012-05-24): J 17,20-26 - Znak wiary - jedność
6 tydz. Wielkanocy (2012-05-17): J 16,16-20 - Odejście i powrót
5 tydz. Wielkanocy (2012-05-10): J 15,9-11 - Trwać w Miłości
4 tydz. Wielkanocy (2012-05-03): J 19,25-27 - Uroczystość NMP Królowej Polski
3 tydz. Wielkanocy (2012-04-26): J 6,44-51 - Chleb Życia
2 tydz. Wielkanocy (2012-04-19): J 3,31-36 - Bóg prawdomówny
oktawa Wielkanocy (2012-04-12): Łk 24,35-48 - Pokój wam!

Wielki Czwartek (2012-04-05): J 13,1-15 - Znak Miłości
5 tydz. Wielkiego Postu (2012-03-29): J 8,51-59 - Prześladowanie
4 tydz. Wielkiego Postu (2012-03-22): J 5,31-47 - Dać świadectwo
3 tydz. Wielkiego Postu (2012-03-15): Łk 11,14-23 -  Nawrócenie
2 tydz. Wielkiego Postu (2012-03-08): Łk 16,19-31 - Post i jałmużna
1 tydz. Wielkiego Postu (2012-03-01): Mt 7,7-12 - Modlitwa
czwartek po Popielcu (2012-02-23): Łk 9,22-25 - Krzyż

6 tydz. zwykły (2012-02-16): Mk  8,27-33 - Kim jestem dla ciebie?
5 tydz. zwykły (2012-02-09): Mk 7,24-30 - Adorująca poganka
4 tydz. zwykły (2012-02-02): Łk 2,22-40 - Święto Ofiarowania Pańskiego
3 tydz. zwykły (2012-01-26): Łk 10,1-9 - Biada mi
2 tydz. zwykły (2012-01-19): Mk 3,7-12 - Pytania 
1 tydz. zwykły (2012.01.12): Mk 1,40-45 - Grzech jak trąd 

2 tydz. okresu Narodzenia Pańskiego (2012-01-05): J 1,43-51 - Bądź gwiazdą 
oktawa Narodzenia Pańskiego (2011-12-29): Łk 2,22-35 - O starości inaczej 

4 tydz. adwentu (2011-12-22): Łk 1,46-56 - Wielbij, duszo, Pana
3 tydz. adwentu (2011-12-15): Łk 7,24-30 – Świadectwo Jezusa
2 tydz. adwentu (2011-12-08): Łk 1,26-38 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
1 tydz. adwentu (2011-12-01): Mt 7,21.24-27 - Słuchaj i wypełniaj

Rok A:

34 tydz. zwykły (2011-11-24): Łk 21,20-28 - Dalej będę grać w kręgle
33 tydz. zwykły (2011-11-17): Łk 19,41-44 - Płacz Boga
32 tydz. zwykły (2011-11-10): Łk 17,20-25 - Przyjdź Twoje królestwo
31 tydz. zwykły (2011-11-03): Łk 15,1-10 - Mój obraz Boga – jaki jest?
30 tydz. zwykły (2011-10-27): Łk 13,31-35 - Odpowiedź na „list”
29 tydz. zwykły (2011-10-20): Łk 6,27-38 - Uroczystość św. Jana Kantego
28 tydz. zwykły (2011-10-13): Łk 11,47-54 – Słowa wzywające do nawrócenia
27 tydz. zwykły (2011-10-06): Łk 11,5-13 - Jak się modlić?
26 tydz. zwykły (2011-09-29): J 1,47-51 - Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
25 tydz. zwykły (2011-09-22): Łk 9,7-9 - Czy mogę zobaczyć Jezusa?
24 tydz. zwykły (2011-09-15): J 19,25-27 – Co znaczy oddać „wszystko”?
23 tydz. zwykły (2011-09-08): Mt 1,1-16.18-23 - Święto Narodzenia NMP
22 tydz. zwykły (2011-09-01): Łk 5,1-11 - Wypłyń na głębię